Aftryk

SETOLITE Nordic ApS

Birk Centerpark 40
7400 Herning
Tlf. +45 22 11 58 04

Web: www.setolite.com
E-mail: info@setolite.de
Administrerende direktør: Peter Schultz
Handelsregister: District Court Cologne HRB 36445
momsnummer. UK 811757897

Ansvarsfraskrivelse

  1. Indholdet af onlinetilbuddet

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de oplyste oplysninger eller ved brug af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, forudsat at der ikke er nogen påviselig fejl ved en forsætlig eller groft uagtsom natur fra den tilstedeværende forfatters side. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen.

  1. Referencer og links

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til tredjeparts websteder (”links”), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil ansvar kun træde i kraft, hvis forfatteren var bekendt med indholdet, og det var teknisk muligt og rimeligt for ham at gøre det for at forhindre brugen af ​​ulovligt indhold. Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at de tilsvarende linkede sider var fri for ulovligt indhold på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Forfatteren har ingen som helst indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indholdet eller forfatterskabet af de linkede/forbundne sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede/forbundne sider, der er blevet ændret efter linket blev oprettet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på vores egen hjemmeside, såvel som for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister, der er oprettet af forfatteren. Udbyderen af ​​den side, der henvises til, er alene ansvarlig for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, ikke den person, der blot henviser til den respektive publikation via links.

  1. Ophavsret og varemærkelovgivning

Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at bruge grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, han selv har skabt eller at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, video sekvenser og tekster. Alle mærker og varemærker nævnt på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og ejendomsrettighederne for den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder, bør ikke drages udelukkende på grundlag af den blotte omtale! Ophavsretten til publicerede genstande, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

  1. Privatlivspolitik

Hvis der gives mulighed for indtastning af personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresser, navn, adresser), sker indtastningen af ​​disse data fra brugerens side på udtrykkeligt frivillig basis. Brug og betaling af alle tilbudte tjenester er – så vidt det er teknisk muligt og rimeligt – tilladt uden at give sådanne data eller ved at give anonyme data eller et pseudonym. En detaljeret databeskyttelseserklæring kan findes under dette link: http://www.setolite.com/de/content/datenschutz< /a>

  1. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse er at betragte som en del af hjemmesiden. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke, ikke længere eller ikke helt svarer til den gældende juridiske situation, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.